1. اطلاعیه شماره 13
چاپ مقالات کامل بیست و هفتمین سمینار جبر ایران در Mathematics Interdisciplinary Research
2. اطلاعیه شماره 12
دانشگاه کاشان به جمع حامیان معنوی سمینار پیوست.
3. اطلاعیه شماره 11
قابل توجه سخنرانان و ارائه دهندگان پوستر شرکت کننده در

بیست و هفتمین سمینار جبر ایران
4. اطلاعیه شماره 10
پروفسور محمد رضا درفشه به عنوان سخنران مدعو در سمینار شرکت خواهند کرد.
5. اطلاعیه شماره 9
پروفسور Valdis Laan به عنوان سخنران مدعو در سمینار شرکت خواهند کرد.
6. اطلاعیه شماره 8
پروفسور Ilia Ponomarenko به عنوان سخنران مدعو در سمینار شرکت خواهند کرد.
7. اطلاعیه 7
چاپ کتابچه مقالات و مقالات کامل
8. اطلاعیه شماره 6
تمدید مهلت ارسال مقالات تا 25 بهمن 1400
9. اطلاعیه شماره ۵
محوز ISC صادر شد.
10. اطلاعیه شماره 4
چاپ مقالات کامل در Mathematics Interdisciplinary Research
11. اطلاعیه شماره ۳
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار SAGE
12. اطلاعیه شماره 2
کمیته برگزاری در حال رایزنی است تا بیست وهفتمین سمینار جبر ایران در ISC نمایه گردد.