آدرس پستی : بندر بوشهر - دانشگاه خلیج فارس-دانشکده مهندسی سیستمهای هوشمند و علوم داده

 کد پستی : 7516913817

 واتساپ: 91-4545-09910

wa.me/989910454591

 

ایمیل دبیرخانه :  ias27pgu@gmail.com

 کانال تلگرام: https://t.me/ias27pgu

از طریق فرم زیر نیز میتوانید پیام خود را ارسال کنید:

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.