با سلام. با استعانت از پروردگار متعال، بیست و هفتمین سمینار جبر ایران، ۱۹- ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه خلیج فارس، به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 

  


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان