برای ارسال مقاله باید ابتدا عضو سایت شوید.

پس از انجام این کار می‌توانید مقاله خود را از طریق سربرگ (منو) مقاله ->ارسال و پیگیری مقاله ارسال کنید. دقت کنید که تمامی فیلد های مورد نیاز در فرم ارسال مقاله را پر کرده و مطمئن شوید که مقاله ارسال شده است.

پس از ارسال مقاله و بررسی توسط داوران، نتایج از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد. توجه داشته باشید که ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه هرزنامه (Spam) منتقل شده باشد.

پس از ارسال مقاله و پذیرش آن برای شرکت در سمینار، از طریق سربرگ (منو) ثبت نام ->پرداخت هزینه ثبت نام اقدام فرمایید.

توجه داشته باشید حتی در صورت عدم پذیرش مقاله تان، هنوز می‌توانید در سمینار شرکت کنید و شرکت در سمینار منوط به داشتن مقاله تایید شده از طرف ما نیست!

 

از شرکت‌کنندگان محترم تقاضا می‌شود که کلیه موارد اشاره شده در قالب مقاله فارسی و انگلیسی را به دقت مطالعه نمایید و مقالات خود را بر اساس الگوهای زیر ارسال نمائید:


(نکته مهم: تعداد صفحات چکیده مبسوط می بایست حداقل سه صفحه و حداکثر چهار صفحه  باشد.)
 
۱- قالب مقاله فارسی  (IAS-27--Fa)
۲- قالب مقاله انگلیسی (IAS-27--En)