اطلاعیه شماره 10
1400-12-01
اطلاعیه شماره 10

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم پروفسور محمد رضا درفشه استاد پیشکسوت دانشگاه تهران
دعوت ما را به عنوان سخنران مدعو در بیست و هفتمین سمینار جبر ایران پذیرفتند.
عنوان و چکیده سخنرانی ایشان به صورت زیر است:

On rational irreducible charcters of finite groups