اطلاعیه شماره 10
01 اسفند 1400
اطلاعیه شماره 10

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم پروفسور محمد رضا درفشه استاد پیشکسوت دانشگاه تهران
دعوت ما را به عنوان سخنران مدعو در بیست و هفتمین سمینار جبر ایران پذیرفتند.
عنوان و چکیده سخنرانی ایشان به صورت زیر است:

On rational irreducible charcters of finite groups