اطلاعیه شماره 6
16 بهمن 1400
اطلاعیه شماره 6

با سلام

با سپاس از استقبال شما پژوهشگران محترم تقاضا برای تمدید مهلت ارسال چکیده مبسط مقالات، به استحضار می رساند که مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات تا ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.


ضمنا داوری مقالات در حال انجام است و نتایج به تدریج به نویسندگان محترم اعلام خوهد شد.

با آروزی دیدار شما در این رویداد
دبیرخانه بیست و هفتمین سمینار جبر ایران
https://ias27.pgu.ac.ir