اطلاعیه شماره 4
1400-10-08
اطلاعیه شماره 4
پیرو سوالات متعدد شرکت کنندگان گرانقدر بیست و هفتمین سمینار جبر ایران  در مورد چاپ مقالات کامل در ژرنال
Mathematics Interdisciplinary Research  (https://mir.kashanu.ac.ir)
 
به اطلاع می رساند: 
 
همه شرکت کنندگان ابتدا باید چکیده مبسوط را در سامانه سمینار ارسال کنند تا در صورت پذیرش، در سمینار ارائه شوند و سپس در کتابچه مجموعه مقالات چاپ شوند. 
 
بعد از پایان سمینار، شرکت کنندگان در صورت تمایل، حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱،   فرصت خواهند داشت تا مقالات کامل خود را  مستقیما به ژرنال مذکور، با شناسه IAS27، سابمیت کنند.