اطلاعیه شماره 2
26 شهریور 1400
اطلاعیه شماره 2

کمیته برگزاری در حال رایزنی است تا  بیست و هفتمین سمینار جبر ایران در ISC نمایه گردد.

 

تکمیلی: مجوز ISC صادر شد.