لطفا به نکات زیر در خصوص ثبت نام توجه فرمایید:

  • - در صورتیکه یک نویسنده واحد از دو حساب کاربری مقالات مختلفی داشته باشد هر کدام بصورت جداگانه لحاظ می‌گردد.
  • -  پس از ارسال مقاله و ارسال به داوری، امکان تغییر حساب کاربری مقاله به شخص دیگری وجود نخواهد داشت. لذا پیش از ارسال دقت لازم را داشته باشید.             
  • - دریافت هزینه‌ها پس از پذیرش نهایی مقالات و از طریق لینک پرداخت دانشگاه خلیج فارس انجام خواهد گرفت. چگونگی پرداخت هزینه ها در ادامه توضیح داده شده است.
  • - در صورتی که از تخفیف استفاده می نمایید (ردیف 1-۳ جدول هزینه) می بایست تصویر کارت دانشجویی یا کارت عضویت انجمن ریاضی، خود را به همراه تاییدیه پرداخت به ایمیل دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایید.

 

جهت پرداخت هزینه شرکت سمینار، می بایست مراحل زیر را دنبال نمایید.

  • هزینه ثبت نام خود را بر اساس جدول هزینه ها محاسبه کنید.
  •  وارد لینک پرداخت دانشگاه خلیج فارس شوید و فیلد های خواسته شده را مطابق راهنمای زیر پر نمایید.
  •  تاییده پرداخت را با پسوند .pdf و یا .jpeg  ذخیره نموده و آن را به ایمیل سمینار به آدرس ias27pgu@gmail.com  ارسال فرمایید.