جهت دانلود کتابچه چکیده مبسوط مقالات کلیک کنید.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-12-09
تاریخ شروع سمینار
1400-12-18 09:00
تاریخ پایان سمینار
1400-12-19 17:00

 

 دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده، گروه ریاضی، به صورت  مجازی

حمایت کنندگان

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

کد اختصاصی:۰۰۲۲۰-۷۶۸۴۲

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام کد اختصاصی:۰۰۲۲۰-۷۶۸۴۲

مدیریت امور شعب بانک تجارت استان بوشهر

مدیریت امور شعب بانک تجارت استان بوشهر

دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی